İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemlibir dergidir.

Yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır.

Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. 

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Derginin tarandığı indeksler : ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EDNA (Education Network Australia), NEWJOUR (Electronic Journals & Newsletters), The Intute Social Sciences Database, Index Copernicus, EBSCO Education Research Complete

 

 

 

 


Cilt 14, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

Makaleler

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu
Ali KIŞ
Matematik Öğretmen Adaylarının Bir Geometrik Yer Problemine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi
Kübra AÇIKGÜL, Recep ASLANER
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri (Nevşehir İli Örneği)
Eyüp İZCİ, Hatice Özgan SUCU
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları
İlhan ERDEM, Ferat YILMAZ, Eyüp BOZKURT
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliğine İlişkin Farkındalık Düzeyleri (İzmir İli Örneği)
Püren ÜZÜM, Mehmet Durdu KARSLI
Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının İncelenmesi
Yusuf ERGEN
Ortaöğretimde Çalışan Branş Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Uğrama Düzeyleri İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler
Mustafa BAŞARAN, Buket DEDEOĞLU ORHUN


ISSN: 1300-2899