İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

50.488 19.879

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 15, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları
İlhan ERDEM, Ferat YILMAZ, Eyüp BOZKURT
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI (Malatya İli Örneği)
Fatma KESİK, Melike CÖMERT
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Emine Seda KOÇ
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)
Mustafa AKDAĞ, Birsen ŞAHAN-YILMAZ, Uğur ÖZHAN, İsmail ŞAN
Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Belma TUĞRUL, Özge METİN ASLAN, Gözde ERTÜRK, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK
Resmi ve Özel Okul Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderliğe İlişkin Görüşleri
Mahire ASLAN, Aslı AĞIROĞLU BAKIR


ISSN: 1300-2899