İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

74.752 32.261

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

DOI hizmeti

 
Yayınlanacak makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2015-04-04
 
Diğer duyurular

Cilt 15, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

İngilizce Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersindeki Elde Ettikleri Kazanımlara İlişkin Görüşleri
Hande Serdar Tülüce
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları
MEHMET GÜLTEKİN, EMEL GÜVEY AKTAY
Risk Tabanlı Denetimin Eğitim Alanında Uygulanabilirliğinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
AKİF KÖSE, İzzet DÖŞ
Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği)
Ebru ERSAY, Nevriye YAZÇAYIR
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki İletişimden Sağladıkları Doyumunun İncelenmesi
Sıdıka Gizir, Esin Kevser KÖKSAL


ISSN: 1300-2899