İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

145.943 66.328

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 16, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri PDF
Önder ŞANLI
Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması PDF
Barış KAYA, Özgür Murat ÇOLAKOĞLU
Autonomy in Language Teaching and Learning Process PDF (English)
Dilek ÇAKICI
Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi PDF
Fethiye KARSLI, Mahmut YİĞİT
Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları PDF
Ümmü Gülsüm DURUKAN, Demet BATMAN, Nevzat YİĞİT


ISSN: 1300-2899