İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

105.280 44.799

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

DOI hizmeti

 
Yayınlanacak makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır.  
Yayın tarihi: 2015-04-04
 
Diğer duyurular

Cilt 15, Sayı 3 (2014)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori ve Reggio Emilia yaklaşımları ile ilgili görüşleri PDF
İkbal Tuba ŞAHİN SAK
Hasan Ali Yücel: A Leader Transforming Turkish Education and Culture between Years 1938 and 1946 PDF
Gökhan KILIÇOĞLU, Derya YILMAZ, Selahattin TURAN
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Zorba-Kurban Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Nilgün ÖZTÜRK, Mustafa KUTLU, Abdullah ATLİ
Öğretmenlerin demokrasiye ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi PDF
Faysal ÖZDAŞ, Abdurrahman EKİNCİ, Recep BİNDAK
İnformal iletişim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması PDF
Celal Teyyar UĞURLU


ISSN: 1300-2899