İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

238.932 118.525

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN                       : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

Web                       : http://efdergi.inonu.edu.tr/


 

Duyurular

 

Dergimizde yayınlanan makalelerin yeni doçentlik kriterlerine göre puanlanması

 
Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan) puanlanmaktadır.  
Yayın tarihi: 2016-01-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları İle Problem Çözme Beceri Algıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi PDF
Abdullah KAPLAN, Murat DURAN, Gökhan BAŞ
İlköğretim Kurumlarındaki Mesleki Çalışmaların Etkililiğinin Değerlendirilmesi PDF
Ali SICAK, Ramazan Şükrü PARMAKSIZ
Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması PDF
Mehmet Fatih AYAZ, Hanifi ŞEKERCİ, Behçet ORAL
English Language Teacher Professional Development: When Institutional Frameworks Fall Short PDF (English)
Alev ÖZBİLGİN, Besime ERKMEN, Cendel KARAMAN
Evli Bireylerde Evlilik Doyumu ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracılığı PDF
Mehmet Ali YILDIZ, Kemal BAYTEMİR
Bolman ve Deal’in Dört Çerçeve Modeline Göre Akademik Liderlerin Liderlik Yaklaşımlarının İncelenmesi PDF
Emel ŞİMŞEK, Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU
Liselerde Akademik Başarısızlık: Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri PDF
Ferudun SEZGİN, Didem KOŞAR, Serkan KOŞAR, Emre ER
Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği PDF
Mehmet Şükrü BELLİBAŞ, Şerafettin GEDİK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.