İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

434.538 192.468

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

ISSN   (Eski)            : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

 

ÖNEMLİ NOT:

Değerli okurlar, yazarlar ve hakemler,

Dergimiz 2017 yılı başından itibaren Dergipark UDS sistemi üzerinden yayınlanmaya ve makale alımına devam etmektedir.

Dergipark UDS web adresimiz: http://dergipark.gov.tr/inuefd

NOT: Eski web sitesinde (Dergipark OJS) hakem değerlendirmesi devam etmektedir. Değerlendirmesi tamamlanan makaleler yeni sitede (Dergipark UDS) yayınlanacaktır. Yeni makaleler ise sadece yeni siteden yüklenebilmekte ve süreç yeni site üzerinden devam etmektedir.


 

Duyurular

 

Dergimizde yayınlanan makalelerin yeni doçentlik kriterlerine göre puanlanması

 
Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan) puanlanmaktadır.  
Yayın tarihi: 2016-01-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 3 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir KÜNYE CİLT 17 SAYI 3

İçindekiler

Makaleler

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği PDF
Evren ERZEN
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliğini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi PDF
İlda ÖZDEMİR, Dilber POLAT
Öğretmenlerin Mesleki Bilgi ve Beceri İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Analiz PDF
Bülent DÖŞ
Problemli Facebook Kullanımında Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Rolü PDF
Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN, Mehmet SARIÇALI
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Algısı PDF
Arife Figen ERSOY
Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Olarak Yapılan Araştırmalara Tümdengelimci Bir Bakış PDF
Mehmet ÖZENÇ, Emine Gül ÖZENÇ
Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları İle Ders Çalışma Süreleri Arasındaki İlişki PDF
Cemal BIYIKLI
Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri PDF
Şenol SEZER
Öğretmen adaylarının biyoteknoloji algısının metaforlar yoluyla analizi PDF
Süleyman AKÇAY
Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi PDF
Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER
A Case Study of Instructional Leadership in Malawian Secondary Schools PDF (English)
Erdal TOPRAKÇI, Osman Ferda BEYTEKİN, Hussein Collins CHIPALA
A Psycholinguistics Case Study: The Relations of Learned Helplessness, Locus of Control, and Attitudes towards English with Academic Success PDF (English)
Hakan AYDOĞAN
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği PDF
Hasan BAKIRCI, Salih ÇEPNİ
Okul, Aile ve Toplum İlişkilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi PDF
İbrahim GÜL, Damla ASLAN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ve Akademisyenlerinin Tartışmalı Konuların Öğretimi ile İlgili Görüşleri PDF
Nihal BALOGLU UGURLU, Aylin DOĞAN
Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Eğitiminin Annelerin Görüşleri Açısından İncelenmesi PDF
Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi PDF
İlhami BULUT, Erkan ATABEY
Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterlikleri PDF
Eyup İzci

Makale Eleştirisi

Educational Advantages and Disadvantages of Computer-Assisted Instruction: Commentary on Paper by Foster et al. PDF (English)
Şeyda UYSAL


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.