İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

468.019 203.497

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

ISSN   (Eski)            : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

 

ÖNEMLİ NOT:

Değerli okurlar, yazarlar ve hakemler,

Dergimiz 2017 yılı başından itibaren Dergipark UDS sistemi üzerinden yayınlanmaya ve makale alımına devam etmektedir.

Dergipark UDS web adresimiz: http://dergipark.gov.tr/inuefd

NOT: Eski web sitesinde (Dergipark OJS) hakem değerlendirmesi devam etmektedir. Değerlendirmesi tamamlanan makaleler yeni sitede (Dergipark UDS) yayınlanacaktır. Yeni makaleler ise sadece yeni siteden yüklenebilmekte ve süreç yeni site üzerinden devam etmektedir.


 

Duyurular

 

Dergimizde yayınlanan makalelerin yeni doçentlik kriterlerine göre puanlanması

 
Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan) puanlanmaktadır.  
Yayın tarihi: 2016-01-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 18, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Aziz ÖNCEL
The Effect Of The Mobile Learning Method On The Teaching Of Milankovitch Cycles
Sibel GURBUZOGLU YALMANCI
NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ORTAÖĞRETİM 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Sibel Kılınç Alpat, Melis Arzu Uyulgan, Seda Şeker, H. Şeyma Altaş, Ezgi Gezer
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
meryem çelik
ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EĞİTİM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ
Elif Bengi Ünsal Özberk
Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi
Serkan Altuntaş, Özcan Sezer
Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki
Turgay Öntaş, Levent OKUT
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Melek DEMİREL, ishak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Özcan PALAVAN
The Application of Lesson Study in Teaching English as a Foreign Language
Abdullah Coşkun


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.