: Dergimizde yayınlanan makalelerin yeni doçentlik kriterlerine göre puanlanması

Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan) puanlanmaktadır.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.