Türkçe Uzaktan Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi

Mehmet Barış HORZUM, Mehmet ÖZKAYA, Muammer DEMİRCİ, Muhammed ALPASLAN
5.251 1.903

Öz


Bu araştırma Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının mevcut durumunu araştırmalarda değinilen konuların neler olduğunu yöntem olarak neler kullanıldığını ve hangi sınırlılıklara sahip olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir 2005 2011 Mart yılları arasında incelenen 14 dergiden tam metin erişimi olan 35 makale araştırma kapsamında incelenmiştir İnceleme sonucunda Türkçe uzaktan eğitim çalışmalarının sayısının azlığı göze çarpmaktadır Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarında literatür taraması ve nicel çalışmaların daha çok olduğu görülmektedir Uzaktan eğitim çalışmalarının eğitim teknolojisi alanının yanında farklı alan uzmanlarının çalışmalarını da içerdiği göze çarpmaktadır Araştırmalarda doyum başarı ve tutum önemli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır Araştırmalarda karşılaştırmalı çalışmalar göze çarpmaktadır Türkçe uzaktan eğitim konusunda bir dergiye ihtiyaç olduğu görülmektedir

Anahtar kelimeler


Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim araştırmaları, Türkçe uzaktan eğitim alanyaznındaki güncel eğilimler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anglin, G. J., & Morrison, G. R.. (2000). An analysis of distance education research: Implications for the instructional technologist. Quarterly Review of Distance Education, 1, 189-194.

AÖF (2010). Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sistemi Tarihçesi. http://www.aof.anadolu.edu.tr adresinden 14.11.2010 tarihinde erişilmiştir. Aydın, C. H. (2002). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler. Açık ve uzaktan eğitim sempozyumu. 23–25 Mayıs 2002. (Sempozyum CD’si kullanılmıştır).

Berge, Z., & Mrozowski, S. (2001). Review of research in distance education. American Journal of Distance Education, 15(3), 5-19.

Bernard, R., Abrami, P., Lou, Y., & Borokhovski, E. (2004). A methodological morass? How we can improve quantitative research in distance education. Distance Education, 25(2), 175-198.

Bernath, U. & Vidal, M. (2003). The theories and the theorists: Why theory is ımportant for research with Bİrje Holmberg, Michael Graham Moore, Otto Peters. http://www.edenonline.org/contents/conferences/research/barcelona/D_S-Holmberg-Moore-PetersOct0pdf adresinden 29.05.2013 tarihinde erişilmiştir.

Davies, R. S., Howell, S. L., & Petrie, J. A. (2010). A review of trends in distance education scholarship at research universities in North America, 1998-2007. International Review of Research in Open and Distance Learning, 11(3), 42-56.

Demiray, U., & Sağlık, M. (2003). Açıköğretim fakültesi ve Açıköğretim lisesi uygulamalarını içeren araştırmalara ilişkin bir değerlendirme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 50-59.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.