Öğrenci Başarısının Belirlenmeside Bağıl ve Mutlak Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma

Hakan ATILGAN, Bünyamin YURDAKUL, Tuncay ÖĞRETMEN
2.871 1.038

Öz


Araştırmada Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bağıl olarak hesaplanan notların mutlak olması durumunda değişimlerinin nasıl olacağı öğrenci ve öğretim elemanlarının bağıl değerlendirmeye ilişkin görüşleri belirlenemeye çalışılmıştır Araştırmanın verileri nicel ve nitel verilerden oluşmakta ?bütüncül çoklu durum deseni? seçilmiştir Araştırmanın nicel verilerini 2004 2008 yılları arasında öğrencilerin tüm derslerdeki toplam 3120 not nitel verileri ise 12 öğrenci ve öğretim elemanı ile yapılan görüşmeler oluşturmaktadır Araştırmada 9 farklı harf notunun tümünü içeren 3120 harf notunun tamamı için mutlak hesaplama yapılması durumunda ancak notların 41 63?ünün bağıl değerlendirmedeki harf notuna denk geldiği notların 21 63?ünün bağıl harf notunun altında 41 63?ünün ise bağıl harf notunun üstünde yer aldığı bulunmuştur Araştırma sonucunda BDS uygulamasına bağlı olarak öğrenciler arası paylaşımın olumsuz etkilendiği öğrenciler arasında olumsuz rekabet olgularının yaşandığı gruplaşmaların görüldüğü ve öğrenciler arasında güven sorunu oluştuğu sonucuna varılmıştır

Anahtar kelimeler


Değerlendirme, Bağıl Değerlendirme, Mutlak Değerlendirme

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.