Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi

Ahmet Bozak, Cevat YILDIRIM, Hasan DEMİRTAŞ
5.738 1.489

Öz


Bu araştırmanın amacı meslektaş gözlemine ilişkin bir betimleme ve değerlendirme yapmaktır Bu kapsamda meslektaş gözleminin tanımı meslektaş koçluğu meslektaş danışmanlığı meslektaş denetimi mentorlük gibi kavramlarla ilişkisi aşamaları faydaları ve sınırlılıkları tartışılmış ve değerlendirilmiştir Araştırmanın sonuçlarına göre meslektaş gözlemi ön görüşme gözlem ve gözlem sonrası görüşme aşamalarından oluşan gönüllülüğe dayalı bir süreçtir Bu süreç öğretmenler arasındaki işbirliğinin artmasına öğretmenlerin mesleki gelişimine özgüvenlerinin ve özfarkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır Meslektaş gözleminin açık ve yapıcı bir ortam içerisinde yeterince tartışma yapılamaması kişilerin eleştiriye karşı hassas ve kırılgan olması çok az sayıda kişinin bu süreç için gerekli yeterliklere sahip olması gibi sınırlılıkları vardır Bu sınırlıklara rağmen meslektaş gözlemi Türkiye?de öğretmen yetiştirmeye yönelik yeni bir yaklaşım olarak uygulanmalıdır Ayrıca bu yöntemin etkili olması için öğretmenlere gözlem iletişim yapıcı eleştiri gibi konularda nitelikli eğitimler verilmelidir

Anahtar kelimeler


Meslektaş denetimi, meslektaş koçluğu, meslektaş gözlemi, mentorlük, mesleki gelişim

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.