Okulöncesi Eğitim Döneminde Çocuk Bakıcıları:Ebeveynlerin Yaşantıları ve Görüşleri Üzerine BirAraştırma

Hatice Zeynep İNAN, Özlem DOĞAN TEMUR
2.662 619

Öz


21 Yüzyıl?da çocuk bakıcıları annelerin özellikle tam zamanlı çalışan annelerin veya çocuklarının bakımı için başka seçeneği olmayan annelerin vazgeçilmezi haline gelmiştir Türkiye?de geniş ailelerde anneanne babaanne bekâr akraba kızları teyze ve halaların çocuk bakımını üstlendiği sıkça görülmektedir Ancak günümüzde bütün annelerin böyle bir olanağı yoktur Bakıcılar bu yardımı sağlayan anne işte iken veya müsait değilken çocuğun bakımını üstlenen kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır Türkiye?de yeni gelişmekte olan bu alanla ilgili annelerin çocuk bakıcılarıyla yaşadığı deneyimlerini ve görüşlerini irdelemek ve bu konuda uluslararası alan yazınını temel alarak önerilerde bulunmak alanın gelişimine katkı sağlayabilir Bu çalışmada annelerin deneyim ve görüşlerini almak üzere çeşitli soruları temel alan bireysel görüşmeler yapılmıştır: Bu çalışmaya Kütahya merkezde yaşayan toplam 17 anne katılmıştır Katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilirlik metodu kullanılmıştır Bu çalışma çocuk bakıcıları için mesleki gelişim kurslarının gerekliliğini ve ebeveynlerin çocuklarına kaliteli eğitim sağlama konusunda bilinçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur

Anahtar kelimeler


Çocuk/Bebek bakıcısı, Problem, Annelerin deneyimleri

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.