Lise Müdürlerinin Yönetsel Davranış Biçimleri

Semra KIRANLI
2.710 625

Öz


Bu araştırma 2006?2007 öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki yirmi devlet ve beş özel lise müdürünün yönetsel davranış biçimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır Araştırmada alan yazın taraması yapılarak alandaki uzman kişilerle görüşme soruları belirlenmiştir Yöneticilerle görüşmelerde ses kayıt cihazı ile not alma tekniği aynı anda kullanılmıştır Görüşmelerin yazıya aktarımı sonrasında elde edilen verilerden içerik analizi yapılarak tema ve alt temalar eğitim ve nitel araştırma alanında uzman kişilerle de görüşülerek belirlenmiştir Bulgu ve yorumlar betimsel analize yer verilerek sunulmuştur Sonuç olarak lise müdürlerinin uygulamada ?katılımcı paylaşımcı bireyleri önemseyici danışmacı yenilikçi demokratik uzlaşmacı bilgilendirici ödüllendirici rol modeli babacan yasa uygulayıcı otoriter acemi zayıf yönetim hoşgörüsüz çıkar odaklı? yönetici davranış biçimleri gösterdikleri belirlenmiştir Ayrıca özel liselerin devlet liselerinden işleyiş farklılığı bazı soruların cevaplarında ve yönetici davranış biçimlerinde farklılıklar oluşturmuştur

Anahtar kelimeler


Lise müdürleri, yönetsel davranış, nitel araştırma, görüşme yöntemi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.