Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi

Savaş BAŞTÜRK
2.897 901

Öz


Bu araştırmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmenliği 3 5 yıllık alan dersleri eğitimi sürecini adayların görüşleri bağlamında değerlendirmektir Bu amacı gerçekleştirmek için İstanbul?daki bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı?ndan okuyan ve 3 5 yıllık Fen Edebiyat Fakültesi eğitim sürecini tamamlamış 36 öğretmen adayına açık uçlu bir soru yöneltilmiş ve cevaplarını yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir Adayların cevapları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutularak analiz edilip yorumlanmıştır Araştırmanın bazı önemli bulgularına göre öğretmen adayları Fen Edebiyat Fakültesindeki eğitimi öğretmen merkezli öğrenci öğretmen arası etkileşimin çok az olduğu ezberci bir eğitim olarak nitelemektedir Ayrıca adaylara göre verilen eğitim öğretmenlik mesleğinin amaçlarına uygun olmayan teorik bir eğitimdir Tek değerlendirme ölçütü yapılan sınavlardır Ödevler yüzeyseldir ve çok az öğretim elemanı tarafından verilmektedir

Anahtar kelimeler


Öğretmen yetiştirme, alan bilgisi, matematik eğitimi, öğretmen adayları

Tam metin:

PDF