Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Nilay DEREOBALI, Gülsen ÜNVER
3.987 1.054

Öz


Okulöncesi eğitim bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemlidir Bu nedenle okulöncesi öğretmenliği eğitiminin nitelikli olması gerekmektedir Bu çalışma 2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programını OÖLP öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektedir Çalışmanın verileri Türkiye?deki 26 üniversitenin Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda görevli 65 öğretim elemanından bir anket ile toplanmıştır Çalışmada öğretim elemanlarının çoğu programdaki derslerin uygun olduğunu belirtmiştir Bunun yanında programa 70 dersin daha eklenmesi ve 30 dersin adının değiştirilmesini önermişlerdir Önerilen ders adlarında ?okulöncesi eğitim? sözcüklerini kullanma eğilimleri vardır Çalışmanın sonuçları Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı üzerinde yönetsel ve uygulama açısından ayrıntılı olarak düşünülmesini sağlayabilir; ileride uygulanacak programlar ve bu programların değerlendirilmesi için kaynak oluşturabilir

Anahtar kelimeler


Okulöncesi eğitim, öğretmen yetiştirme, program değerlendirme, Yüksek Öğretim

Tam metin:

PDF