Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik

Mehmet ŞİŞMAN
14.260 4.001

Öz


Öğretmen yetiştirme yükseköğretimin diğer sorunlarından ayrı bir konu ve sorunlar alanı değildir Türkiye?de öğretmen yetiştirme işlevinin 1980?lerin başında üniversitelere devredilmesiyle birlikte var olan bazı sorunlar çözülmek istenmiş ancak bu defa da başka sorunlar ortaya çıkmıştır Eğitim fakültelerinin yakın geçmişte çok tercih edilen fakülteler arasında yer alması meslek adına övünç verici bir durum olup mesleğin itibarının da yükselmesini sağlamış ancak 2009 2010 öğretim yılından itibaren 1970?li yıllara yeniden dönülerek fen edebiyat fakültelerinde lisans programları içinde yeniden öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin de yer almasına Yükseköğretim Kurulu?nca kapı aralanması meslek adına bugüne kadar elde edilen olumlu kazanımların bir anda yok olması riskini gündeme getirmiştir Birçok ülkede diğer yükseköğretim programlarında olduğu gibi öğretmen yetiştirme program ve uygulamalarında öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmen rollerinde bir paradigma değişimi gündeme gelmektedir Yakın zamanlarda yorumlamacı paradigma ve eleştirel teori odaklı yaklaşımlar eğitim okul ve öğretmenliğe ilişkin yeni bakış açılarının gelişmesini sağlamıştır Daha yakın zamanlarda ise okulun ve öğrenme sürecinin yeniden yapılandırılması öğrenci ve öğretmen rollerinin okul liderliğinin ve öğretmenliğin yeniden tanımlanması gibi konular gündeme gelmiştir Bu makalede öğretmen yetiştirme konusunda gelişmiş ülkelerde ?öğretmen standartları? kapsamında gündeme gelen bazı konular özetlendikten sonra Türkiye?de öğretmen yetiştirme konusuyla ilgili güncel tartışma ve sorunlar öğretmenlikle ilgili yeterlilikler ve standartlar bağlamında ele alınmıştır

Anahtar kelimeler


Öğretmen yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri

Tam metin:

PDF