Öğretmen Eğitiminde Program Standartları ve Akreditasyon

Abdullah ADIGÜZEL, Mustafa SAĞLAM
5.517 1.109

Öz


Bu makalede konuyla ilgili alanyazında yer alan araştırma ve kaynaklara dayalı olarak öğretmen eğitiminde kalite standartlarının gerekliliğinin ve öneminin betimlenmesi amaçlanmıştır Bu amaç kapsamında makalede önce öğretmen eğitiminde program standartları geliştirmenin gerekliliği ve önemi sonra ABD İngiltere ve Türkiye?deki öğretmen eğitiminde program standartları geliştirme çalışmaları incelenmiştir Daha sonra öğretmen eğitiminde standart geliştirmenin çeşitleri ve aşamaları ve öğretmen eğitiminde program standartları akreditasyon ve kalite ilişkisi araştırılmıştır Son olarak da öğretmen eğitiminde program standartları geliştirmenin amaç ve yararları açıklanmıştır Sonuç olarak öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine hazırlayan eğitim programlarına ilişkin program standartlarının geliştirilmesi kalite güvencesi ve akreditasyona temel oluşturarak kurumların kalite ve verimliliğini artırmaktadır

Anahtar kelimeler


Öğretmen eğitimi, kalite, akreditasyon, standartlar

Tam metin:

PDF