Mesleki Rehberlik Kariyer Danışmanlığında Kart Sıralama Tekniği: Mesleki Değerler İle İlgili Bir Çalışma

Fidan KORKUT OWEN, Tülin ACAR, Yalçın DEMİR, Özlem HASKAN, Tuğba KABALCI
8.446 1.540

Öz


Bu makalede kariyer danışmanlığına ilişkin test dışı bir teknik olan kart sıralama tekniği kullanılarak geliştirilen bir ölçme aracı tanıtılmaktadır Bu araçla bireylerin mesleki değerlerini fark etmeleri amaçlanmaktadır Mesleki değerlerin kart sıralama tekniği ile değerlendirilmesi ile ilgili bu çalışma Hacettepe Üniversitesi?nde 2006 2007 öğretim yılı bahar döneminde verilen Kariyer Danışmanlığı dersi gereği yapılan ortak bir çalışmaya temellidir Meslek seçiminde önemli olabilecek değerler araştırma ekibi tarafından kaynaklar taranarak listelenmiş grup çalışmaları ile tanımlanmıştır Oluşturulan liste yedi kişilik bir gruba uygulanmış ve değerlerin anlaşılabilirliği konusunda geri bildirimler alındıktan sonra değerler kartlara yazılmıştır Ardından Mesleki Değer Kartları MEDEK adı verilen kartların öğrenciler tarafından etkili ve kullanışlı bulunup bulunmadığını anlamaya yönelik 6 sorudan oluşan bir form farklı sınıf düzeyindeki toplam 75 lise öğrencisine uygulanmıştır Sonuçlara göre MEDEK bireyi kendi özellikleriyle ilgili düşündüren farkındalık kazanmasını sağlayan meslek seçimini etkileyen diğer özelliklerle ilişkiyi fark ettiren anlaşılır eğlenceli ve kolay uygulanan bir yapıya sahip görünmektedir

Anahtar kelimeler


Kart sıralama tekniği, mesleki değerler, Mesleki Değer Kartları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.