Eğitim Denetimini Yeniden Düşünmek

Kadir BEYCİOĞLU, Burhanettin DÖNMEZ
6.453 1.762

Öz


Eğitim ve eğitim sistemleri hızla kabuk değiştirmekte ve yenileşmektedir Eğitim etkinliklerinin geliştirilmesinde en önemli araçlardan olan denetimin de bu değişimden etkilenmesi kaçınılmazdır Bu çalışmanın amacı eğitim denetimi ve eğitim denetçisi kavramlarına tarihsel gelişimi içinde sınadığı kuramsal dönemleri de ele alarak kısaca bakabilmek ve eğitim denetimi birikimindeki kavramsal olguları ve sorunları daha yakından görebilmektir Bu çalışma kapsamında öncelikle eğitim denetimi ve eğitim denetçisi kavramlarına bakılmış alana ilişkin tarihsel gelişim süreci ve kuramsal dönemler ele alınmış günümüz eğitim denetimi alan yazınında tartışılan sorunlara kısaca değinilmiş ve geliştirilen öneriler tartışmaya açılmıştır

Anahtar kelimeler


Eğitim denetimi, eğitim denetçisi, eğitim denetimi tarihi, sorunlar

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.