Çocuk Gelişiminde Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi

Merve Ünal
20.675 6.933

Öz


Eğitim sadece okullar ile sınırlı olmayıp okul dışı alanlarda da devam eden bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır Okullar gibi çocuk parkları çocuk oyun alanları kütüphaneler müzeler çeşitli kurum ve kuruluşlar da eğitim sürecinin içinde yer almaktadır Bunların arasında oyun alanları çocukların fazla enerjilerinin kabul edilebilir bir şekilde harcaması bakımından olumlu benlik gelişimi yeteneklerin keşfedilmesi çocuğun öz güven ve başarısı gücünü kontrol edebilmesi bilişsel bedensel psikolojik vb gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır Bu becerilerin geliştirilmesi için ve çocukların yeni bir şeyler öğrenmelerine olanak sağlanması için oyun alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır Bu çalışmada çocuk oyun alanları çeşitlerinden ve çocuk oyun alanlarının öneminden bahsedilecektir

Anahtar kelimeler


Çocuk, oyun, oyun alanları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.