Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları

Ramazan SAĞ, Behsat SAVAS, Ramazan SEZER
3.116 1.140

Öz


Bu arastırmada Burdur?daki birlestirilmis sınıf uygulamasını yürüten sınıf öğretmenlerinin özellikleri sorunları ve ihtiyaçları incelemek amaçlanmıstır Tarama modeliyle yürütülen arastırmada veriler Birlestirilmis Sınıflı Okullar Anketi aracılığıyla birlestirilmis sınıf öğretmenlerinden elde edilmistir Arastırmaya 38 sınıf öğretmeni katılmıstır Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde istatistikleri kullanılmıstır Arastırmada birlestirilmis sınıf öğretmenlerinin önemli bir kısmının erkek ve orta yas grubunda olduğu il ve ilçelerde konakladığı saptanmıstır Yine yarıdan fazlasının sınıf öğretmenliği lisans programından mezun olmakla birlikte birlestirilmis sınıflarda eğitim ile ilgili herhangi bir ders ya da kurs almadıkları saptanmıstır Burdur?daki birlestirilmis sınıf öğretmenlerinin önemli sorunlarının ve ihtiyaçlarının çevre etmenin de içinde olduğu okul yönetimi eğitim durumu ve öğretim programları konularında yoğunlastığı belirlenmistir

Anahtar kelimeler


Birlestirilmis sınıf öğretmenleri, özellikler, sorunlar, ihtiyaçlarBirlestirilmis sınıf öğretmenleri, özellikler, sorunlar, ihtiyaçlar

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.