BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Ali İhsan BORAN, Recep ASLANER
10.677 3.416

Öz


Bir toplum nüfusunun yaklaşık 5?ini üstün zekâlı ve zekâ geriliği olan bireylerin oluşturduğu bilinmektedir Bu 5?lik kısmının yaklaşık yarısını ise zekâ ve yetenek bakımından üstün bireyler oluşturmaktadır Bugüne kadar ülkemizde üstün yetenekli bireylerin eğitimine gereken önem verilmemiştir Fakat son yıllarda ülkemizde okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla bağımsız özel eğitim kurumları olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin açılması üstün yeteneklilerin eğitimine önem verilmeye başlandığının bir göstergesidir Her boyutu ile yeni olan bu merkezler birçok problemle karşı karşıyadır Bu problemlerin en önemlilerinden biri üstün yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en etkin biçimde kullanabilecekleri ve bu potansiyellerini geliştirebilecekleri şekilde örnek etkinliklerin yeterince mevcut olmamasıdır Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin matematik öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme PDÖ ?nin yeri ve öneminin gerekliliği gerekçeleriyle birlikte ele alınıp Malatya Bilim ve Sanat Merkezi?nde matematik öğretiminde PDÖ ile yapılan etkinlik örnekleri verilmektedir

Anahtar kelimeler


probleme dayalı öğrenme, bilim ve sanat merkezi, matematik öğretimi, üstün yetenekli öğrenciler.

Tam metin:

PDF