Sanat Eğitiminde Nesne Kavramı ve Nesne Olarak Seçilen Sandalyenin Sanatçıların Yapıtlarında Mekânla Ele Alınış Biçimleri

Aylin Beyoğlu
1.967 449

Öz


Sanat eğitimi sürecinde ve sanatçıların eserlerinde ifade aracı olarak yer verilen nesne kavramı, dönemin şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Bir nesne olarak sandalye birçok sanatçının eserinde yer almış ve sanatçılar, mekân içerisinde ona farklı anlamlar yüklemiştir. Sanatçıların eserlerinde kullandıkları sandalye seçimleri, sandalyelerle oluşturdukları kompozisyonlar, sandalyeyi ele alış biçimleri yeni açılımları beraberinde getirmiştir. Araştırmanın temel amacı, sanat eğitiminde nesne kavramını ve bir nesne olarak seçilen sandalyenin mekânla birlikte ele alınış biçimlerini sanatçıların yapıtları doğrultusunda incelemektir. Araştırmada, 20. yüzyıldan günümüze sanatçıların yapıtlarında sandalyenin yorumlanışı ve farklı dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında nesne kavramının gelişimi sandalye örneği ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma, nesne kavramının çözümlenmesinde ve yorumlanmasında sanat eğitimi alan bireylere çağdaşlaşma sürecinde katkı sağlayacaktır.


Anahtar kelimeler


Mekân, nesne, sanat, sanatçı, sanat eğitimi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17262419

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.