Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Dilek Karisan, Kader Bilican, Burcu Şenler
3.908

Öz


Fen eğitiminin genel amaçlarından biri de bireylerin araştırma sorgulama yeteneklerini geliştirmektir. Öğretmenlere, öğrencilerin bilginin nasıl elde edildiğini anlamaları, bilimsel süreç becerileri kazanmaları ve bilimsel sürecin doğası hakkında bilgi sahibi olmaları gibi hususlarda büyük rol düşmektedir. Bu süreçte, öğrencilerin bilim yapabilme yetisini geliştirmelerinin yansıra, bilimsel sorgulamayı anlamaları da aynı ölçüde önemlidir. Bu çalışmada, Lederman vd. (2014) tarafından geliştirilen Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Formu’nun Türkçe’ye adaptasyonunun yapılması ve öğretmen adaylarının bilimsel sorgulamaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüş Formu üç araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve çeviriler karşılaştırılarak düzenlenmiştir. Hazırlanan son çeviri uzman görüşü alınmak üzere alanında üç uzman kişiye gönderilmiş ve görüşleri alınmıştır. Örneklemdeki öğretmen adayı sayısının %10'i ile görüşme yapılarak formdaki soruların anlaşılırlığına bakılmıştır. Son haline getirilen form 314 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarında öğretmen adaylarının genel olarak bilgili ve karmaşık düzeyde görüş sahibi oldukları, az bir kısmının ise yetersiz düzeyde oldukları saptanmıştır. 


Anahtar kelimeler


bilimsel sorgulama, bilimsel sorgulama bilgisi, öğretmen adaylarıReferanslar


Referanslar

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of science teacher education, 13(1), 1-12.

Asay, L., & Orgill, M. (2010). Analysis of essential features of inquiry found in articles published in The Science Teacher 1998–2007. Journal of Science Teacher Education,

(1), 57–79.

Ateş, S. & Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.

Bayir, E., & Köseoğlu, F. (2013). Kimya öğretmen adaylarında sorgulayici-araştirma odakli öğretime ilişkin anlayiş oluşturma. E-aji (asian journal of instruction), 1(2).

Bell, T., Urhahne D., Schanze S. & Ploetzner R. (2010). Collaborative Inquiry Learning: Models, tools, and challenges, International Journal of Science Education, 32(3), 349- 377.

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational psychologist, 26(3-4), 369-398.

Branch, J.L., & Solowan, D.G. (2003). Inquiry-based learning: The key to student success. School Libraries in Canada, 22(4), 6-12.

Bulunuz, M. (2014). The Role of Playful Science in Developing Positive Attitudes toward Teaching Science in a Science Teacher Preparation Program."Eurasian Journal of

Educational Research, 58.

Bulunuz, M. (2012). Developing Turkish Preservice Preschool Teachers' Attitudes and Understanding about Teaching Science through Play.International Journal of Environmental and Science Education, 7(2), 141-166.

Crawford, B. A. (2007). Learning to teach science as inquiry in the rough and tumble of practice. Journal of research in science teaching, 44(4), 613-642.

Çepni, S., Kaya, A., & Küçük, M. (2005). Determining the physics teachers‟ in-service needs for laboratories. J. Turkish Educ. Sci, 3(2), 181-194.

Duru, M. K., Demir, S., Önen, F., & Benzer, E. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Ataturk universitesi eğitim fakultesi eğitim bilimleri dergisi, 33, 25-44.

Duschl, R. (2008). Science education in three-part harmony: Balancing conceptual, epistemic, and social learning goals. Review of Research in Education, 32, 268-291. doi:DOI: 10.3102/0091732X07309371

Haefner, L. A. & Zembal-Saul, C. (2004). Learning by doing? Prospective elementary teachers’ developing understandings of scientific inquiry and science and learning. International Journal of Science Education, 26 (13): 1653-1674.

Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and cultures. Social indicators research, 45(1-3), 153-171.

Kaya, G., & Yılmaz, S.(2016). Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 300-318.

Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P., & Enders, C. (2004). Professional development in inquiry‐based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021-1043.

LeBlanc, J. K., Cavlazoglu, B., Scogin, S. C., & Stuessy, C. L. (2017). The art of teacher talk: Examining intersections of the strands of scientific proficiencies and inquiry. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology.

Lederman, N. G. (2007). Nature of science: Past, present, and future.Handbook of research on science education, 2, 831-879.

Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., & Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners' understandings about scientific inquiry—The views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 65-83.

Loughran, J. J. (2006). Developing a pedagogy of teacher education: Understanding teaching and learning about teaching. Taylor & Francis.

Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the Web: Online professional development of educators (pp. 1-272).

Mansur, N. (2015). Science teachers' views and stereotypes of religion, scientists and scientific research: A call for scientist-science teacher partnerships to promote inquiry-based learning. International Journal of Science Education, 37(11), 1767–1794.

McGinn, M. K., & Roth, W. M. (1999). Preparing students for competent scientific practice: Implications of recent research in science and technology studies. Educational Researcher, 28(3), 14-24.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation: Revised and expanded from qualitative research and case study applications in education. San Franscisco: Jossey-Bass.

Milli Eğitim Bakanlığı (2003). Ilköğretim fen ve teknoloji ders öğretim programi (6, 7 ve 8. siniflar). Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Ilköğretim fen ve teknoloji ders öğretim programi (6, 7 ve 8. siniflar). Ankara.

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry‐based science instruction—what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of research in science teaching, 47(4), 474-496.

Next Generation Science Education Standards. (2012). Next Generation Science Education Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies Press.

Patricia, F., (2015), "That the apple fell and Newton invented the law of gravity, thus removing God from the cosmos", in Numbers, Ronald L.; Kampourakis, Kostas, Newton's Apple and Other Myths about Science, Harvard University Press, pp. 48–56

Piaget, J. (1973). To understand is to invent: The future of education.

Perry, V. R., & Richardson, C. P. (2001). The New Mexico tech master of science teaching program: An exemplary model of inquiry-based learning. InFrontiers in Education Conference, 2001. 31st Annual (Vol. 1, pp. T3E-1). IEEE.

Roth, W.M. (1998). How prepared are preservice teachers to teach scientific inquiry? Levels of performance in scientific representation practices. Journal of Science Teacher Education, 9: 25–48.

Rushton, G. T., Lotter, C., & Singer, J. (2011). Chemistry teachers’ emerging expertise in inquiry teaching: the effect of a professional development model on beliefs and practice. Journal of Science teacher education, 22(1), 23-52.

Singer, J., & Maher, M. A. (2007). Preservice teachers and technology integration: Rethinking traditional roles. Journal of Science Teacher Education, 18(6), 955-984.

Schwarz, C., & White, B. (2005). Meta-modeling knowledge: Developing students’ understanding of scientific modeling.Cognition and Instruction, 23(2), 165-205.

Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 49-52.

van Joolingen, W. R., de Jong, T., Lazonder, A. W., Savelsbergh, E. R., & Manlove, S. (2005). Co-Lab: research and development of an online learning environment for collaborative scientific discovery learning. Computers in human behavior, 21(4), 671-688.

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of children, 23(3), 34-41.

Walan, S., Mc Ewen, B., & Gericke, N. (2016). Enhancing primary science: an exploration of teachers’ own ideas of solutions to challenges in inquiry-and context-based teaching. Education 3-13, 44(1), 81-92.

Zion, M., & Mendelovici, R. (2012). Moving from structured to open inquiry: Challenges and limits. Science Education International, 23(4), 383–399.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.