İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1.249.158 363.050

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

ISSN   (Eski)            : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

 

ÖNEMLİ NOT:

Değerli okurlar, yazarlar ve hakemler,

Dergimiz 2017 yılı başından itibaren Dergipark UDS sistemi üzerinden yayınlanmaya ve makale alımına devam etmektedir.

Dergipark UDS web adresimiz: http://dergipark.gov.tr/inuefd

NOT: Eski web sitesinde (Dergipark OJS) hakem değerlendirmesi devam etmektedir. Değerlendirmesi tamamlanan makaleler yeni sitede (Dergipark UDS) yayınlanacaktır. Yeni makaleler ise sadece yeni siteden yüklenebilmekte ve süreç yeni site üzerinden devam etmektedir.


 

Duyurular

 

Dergimizde yayınlanan makalelerin yeni doçentlik kriterlerine göre puanlanması

 
Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan) puanlanmaktadır.  
Yayın tarihi: 2016-01-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 18, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Aziz ÖNCEL
The Effect Of The Mobile Learning Method On The Teaching Of Milankovitch Cycles
Sibel GURBUZOGLU YALMANCI
NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ORTAÖĞRETİM 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Sibel Kılınç Alpat, Melis Arzu Uyulgan, Seda Şeker, H. Şeyma Altaş, Ezgi Gezer
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
meryem çelik
ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EĞİTİM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ
Elif Bengi Ünsal Özberk
Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi
Serkan Altuntaş, Özcan Sezer
Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki
Turgay Öntaş, Levent OKUT
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Melek DEMİREL, ishak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Özcan PALAVAN
The Application of Lesson Study in Teaching English as a Foreign Language
Abdullah Coşkun
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Serkan ASLAN
YATILI BÖLGE ORTAOKULUNDA KALMAKTA OLAN ERGENLERİN SOSYAL ÖZYETERLİKLERİNE DRAMA TEMELLİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ
Ayşegül Ulutaş, Emriye Hilal Yayan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi
Bünyamin ATEŞ
Sanata İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi
Abdullah Ayaydın, Mehmet Kayhan Kurtuldu, Bihter Akyol Dayı
OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERDE SUNULAN ÖNERİLERİN UYGULAMAYA YANSIMASI
Mustafa KALE, AYPERİ SIĞIRTMAÇ DİKİCİ, imray nur, İdris KARA
Okul Yöneticisi Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fatma Köybaşı, Burhanettin Dönmez
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN CAN SIKINTISI ALGILARININ VE ZORBALIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
Feride ÇELEBİ, Ramin ALİYEV
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ’ ALGILARINA İLİŞKİN METAFORLAR
Suzan Duygu Bedir Erişti
The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children
Belgin Arslan Cansever
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRE YÖNELİK GERÇEK YAŞAM DURUMLARINI MATEMATİKSEL İFADELERE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNDEKİ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİ
ESRA AKARSU YAKAR, SÜHA YILMAZ
İş Doyumu ile Öğretmen Performansı İlişkisinin Duygusal Olaylar Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
Hilal Büyükgöze, Murat Özdemir
Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Dilek Karisan, Kader Bilican, Burcu Şenler
Examining the Relationships between Epistemological Beliefs and Teaching and Learning Conceptions of Lower-Secondary Education Teachers
Necla Ekinci


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.