2016

ONLINE FIRST

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

İçindekiler

Makaleler

Psikolojik Danışmanların Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Bu Uygulamalardaki Yeterliklerine İlişkin Algıları PDF
Mustafa PAMUK, Taşkın YILDIRIM
Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi PDF
Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi PDF
Ayten ARSLAN, Raşit ZENGİN
Flamenko Gitar Stillerinin Müzik Dersi Öğretim Programı Düzeyine Uygun Türküler Eşliğinde Kullanılabilirliği PDF
Ali Korkut ULUDAĞ
Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Hasan DEMİRTAŞ, Mesut AKARSU
Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması PDF
Yaser ARSLAN, Soner POLAT
Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması PDF
Engin KARADAĞ, Sabiha İŞÇİ, Özge ÖZTEKİN, Suat ANAR
Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Süleyman YAMAN
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi PDF
Aziz İLHAN, Halil Coşkun ÇELİK, Alper ASLAN
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine İlişkin Başarılarının Olası Bilimsel Epistemolojik Yordayıcılarının İncelenmesi PDF
Nuriye AŞUT, Hatice Esma ÖZBAY, Gamze AKKAYA, Pelin ERTEKİN
İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri PDF
Mahmut ACAK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.