2016

ONLINE FIRST

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

İçindekiler

Makaleler

Psikolojik Danışmanların Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Bu Uygulamalardaki Yeterliklerine İlişkin Algıları
Mustafa PAMUK, Taşkın YILDIRIM
Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi
Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi
Ayten ARSLAN, Raşit ZENGİN
Flamenko Gitar Stillerinin Müzik Dersi Öğretim Programı Düzeyine Uygun Türküler Eşliğinde Kullanılabilirliği
Ali Korkut ULUDAĞ
Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hasan DEMİRTAŞ, Mesut AKARSU
Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Yaser ARSLAN, Soner POLAT


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.