Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Educational Advantages and Disadvantages of Computer-Assisted Instruction: Commentary on Paper by Foster et al. Öz   PDF (English)
Şeyda UYSAL
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği Öz   PDF
Gökhan AKSOY, Fatih GÜRBÜZ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRE YÖNELİK GERÇEK YAŞAM DURUMLARINI MATEMATİKSEL İFADELERE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNDEKİ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİ Öz
ESRA AKARSU YAKAR, SÜHA YILMAZ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) A Case Study of Instructional Leadership in Malawian Secondary Schools Öz   PDF (English)
Erdal TOPRAKÇI, Osman Ferda BEYTEKİN, Hussein Collins CHIPALA
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) A Psycholinguistics Case Study: The Relations of Learned Helplessness, Locus of Control, and Attitudes towards English with Academic Success Öz   PDF (English)
Hakan AYDOĞAN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EĞİTİM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ Öz
Elif Bengi Ünsal Özberk
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Ağ Tabanlı ve Geleneksel Ev Ödevlerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Tolga GÖK
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Akademisyenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin ve Eleştirel Düşünme Becerileri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Çiğdem ŞAHİN, Nuray ÇAKMAK, Merve HACIMUSTAFAOĞLU
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim Öz   PDF
Diğdem M SİYEZ, Alim KAYA
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi Öz   PDF
M. Yüksel ERDOĞDU
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 An Analysis of Relations among Personal Variables Perceived Self Efficacy and Social Support on Burnout among Turkish EFL Teachers Öz   PDF
Enisa Mede
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Anadolu ve Genel Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa KUTLU
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Belma TUĞRUL, Özge METİN ASLAN, Gözde ERTÜRK, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Eğitiminin Annelerin Görüşleri Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Anne Baba Tutumlarının Ergenlerin Karar VermeStratejileri Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Nilgün ÖZTÜRK, Mustafa KUTLU, Abdullah ATLI
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Autonomy in Language Teaching and Learning Process Öz   PDF (English)
Dilek ÇAKICI
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Öz   PDF
Hidayet TOK, Sebahattin ARIBAŞ
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki Öz   PDF
M Emin KAFKAS, Mahmut AÇAK, Bilal ÇOBAN, Tamer KARADEMİR
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği Ergen Formu: Türk Ergenler Öz   PDF
Fidan Korkut Owen, Tuncay Öğretmen
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Beyin Uyumlu Öğrenmeye Yönelik Hazırlanan ÖğretimTasarımının Öğrencilerin Öğrenmesine ve Derse YönelikTutumlarına Etkisi Öz   PDF
Arzu Yüksel, Süleyman Avcı, Mürşide Dut
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME Öz   PDF
Ali İhsan BORAN, Recep ASLANER
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Öz
Dilek Karisan, Kader Bilican, Burcu Şenler
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Bir Öğretmen Adayının Çözüm Stratejileri: Sayıları Sekizlik Tabanda Yeniden Keşfetme Öz   PDF
Didem Akyüz
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 13 BİR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI; TOKAT İLİ ÇAMAĞZI İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nail Yıldırım
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Olarak Yapılan Araştırmalara Tümdengelimci Bir Bakış Öz   PDF
Mehmet ÖZENÇ, Emine Gül ÖZENÇ
 
Toplam 250 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.