Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 3 (2013) Türk Eğitim Sistemi İçinde Eğitilmiş Olmanın, İlerlemeci ve Geleneksel Anlayışlar ile Uygulamalar Yönünden Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği) Öz   PDF
Kemal DURUHAN, Oğuz GÜRBÜZTÜRK, İsmail ŞAN, Ezlam PEPELER
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat ÖZBAY, Hasan BAĞCI, Yusuf UYAR
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım YeterlilikDüzeyleri Öz   PDF
Hasan BAĞCI
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Türkçe Uzaktan Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Barış HORZUM, Mehmet ÖZKAYA, Muammer DEMİRCİ, Muhammed ALPASLAN
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar Öz   PDF
Fatma ÖZMEN, Fatih KÖMÜRLÜ
 
Cilt 16, Sayı 3 (2015) Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Öz   PDF
Selçuk KUNDAKÇI, Aysun ERGİNER
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği Öz   PDF
Evren ERZEN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öz
Melek DEMİREL, ishak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Aziz İLHAN, Halil Coşkun ÇELİK, Alper ASLAN
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Üniversite Öğrencilerinin Eğitimsel Amaçlarına Ulaşmalarını Etkileyen Etkenlere İlişkin Görüşleri Öz   PDF
İdris ŞAHİN, Yunus Remzi ZORALOĞLU, Necla ŞAHİN FIRAT
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) Öz   PDF   PDF (English)
Mustafa AKDAĞ, Birsen ŞAHAN-YILMAZ, Uğur ÖZHAN, İsmail ŞAN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi Öz
Bünyamin ATEŞ
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 13 UYUM SÜRECİNDE ALMANYA?NIN KUZEY REN VESTFALYA NRW EYALETİNDE TÜRK ÇOCUKLARININ EĞİTİMDEKİ KONUMU VE TÜRK MÜZİĞİNİN LİSELERDEKİ YERİ Öz   PDF
Murat BULGAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Algısı Öz   PDF
Arife Figen ERSOY
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 1 Vocational High School Students? Sense of Self Efficacy and Test Anxiety Regarding Biology Learning Öz   PDF
M Serdar KÖKSAL
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Yapısalcı Yaklasım Normlarında Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Otonomi Çoklu Zekâ Durumlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Gülseren KESKİN, Gül Özlem YILDIRIM
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Seyithan DEMİRDAĞ, Sezai KALAFAT
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) YATILI BÖLGE ORTAOKULUNDA KALMAKTA OLAN ERGENLERİN SOSYAL ÖZYETERLİKLERİNE DRAMA TEMELLİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ Öz
Ayşegül Ulutaş, Emriye Hilal Yayan
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Yaygın Gelişimsel Bozukluk Gösteren Çocuklarda Sosyal Öykülerin Kullanımı Öz   PDF
Banu Tortamış Özkaya, Gökçe Tekin
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 13 YEDİ FARKLI ÇOCUK KİTABININ ÇOCUK YAZINI İLKELERİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Esra Lüle
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği) Öz   PDF   PDF (English)
Ebru ERSAY, Nevriye YAZÇAYIR
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Yeni İlköğretim 1 ?5 Sınıflar Programının Algılanması ve Benimsenmesi Düzeyi Öz   PDF
Hüseyin ŞİMŞEK, Abdullah ADIGÜZEL
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi Öz   PDF
Burhan AKPINAR, Ayşenur DÖNDER, Osman KARAHAN
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Kürşat YENİLMEZ, Melike TEKE
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranıslarına İliskin Görüsleri Öz   PDF
Mualla Bilgin AKSU, Asım ÇİVİTÇİ, Baki DUY
 
Toplam 250 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.