Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 Ergen Saldırganlığında Akademik Yetkinlik İnancı Akran Baskısı ve Sürekli Kaygının Rolü Öz   PDF
Bülent GÜNDÜZ, Öner ÇELİKKALELİ
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 3 Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 Öz   PDF
Mehmet GÜVEN, Sevda ASLAN
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 ERGENLERİN ALGILADIKLARI EBEVEYN İZLEME VE DESTEK DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Ayşe B AKSOY, Özlem Gözün KAHRAMAN, Şükran KILIÇ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Evli Bireylerde Evlilik Doyumu ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracılığı Öz   PDF
Mehmet Ali YILDIZ, Kemal BAYTEMİR
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Examining the Relationships between Epistemological Beliefs and Teaching and Learning Conceptions of Lower-Secondary Education Teachers Öz
Necla Ekinci
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Farklı Sınıf Düzeylerindeki Matematik ÖğretmenAdaylarının Gözünden Matematiksel Düşünme Öz   PDF
Hüseyin ALKAN, Berna TATAROĞLU TAŞDAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Öz   PDF
Yaser ARSLAN, Soner POLAT
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 Fen Edebiyat İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik Algıları Öz   PDF
İlhami BULUT, Behçet ORAL
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Arastırmalarının Analizi I: Anahtar Kelimeler Öz   PDF
Erdal Tatar, Enver Tatar
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi Öz   PDF
Esin Şahin Pekmez, Hilal Aktamış, Bilge Can
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Serçin ADIGÖZEL, Yavuz SAKA, Özgür ÇOLAKOĞLU
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 1 Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklasım Görüs Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Ali Gunay BALIM, Teoman KESERCIOĞLU, Ertuğ EVREKLİ, Didem İNEL
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere İliskin Sorunların Betimlenmesi Öz   PDF
Pınar DEMİRCİ GÜLER, Rahmi YAĞBASAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliğini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi Öz   PDF
İlda ÖZDEMİR, Dilber POLAT
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Flamenko Gitar Stillerinin Müzik Dersi Öğretim Programı Düzeyine Uygun Türküler Eşliğinde Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Korkut ULUDAĞ
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Frıedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlaması Gecerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Öz   PDF
Niyazi ÖZER, Burhanettin DÖNMEZ, Melike CÖMERT
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Genel Öz Yeterlik Ölçeği?nin GÖYÖ Türkçe?ye Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Ayşe AYPAY
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ’ ALGILARINA İLİŞKİN METAFORLAR Öz
Suzan Duygu Bedir Erişti
 
Cilt 16, Sayı 3 (2015) Grupla Psikolojik Danışmada Yeni Bir Alıştırma: ‘Ağlama Duvarı’ Öz   PDF
Taşkın YILDIRIM, Emine DURMUŞ
 
Cilt 15, Sayı 3 (2014) Hasan Ali Yücel: A Leader Transforming Turkish Education and Culture between Years 1938 and 1946 Öz   PDF
Gökhan KILIÇOĞLU, Derya YILMAZ, Selahattin TURAN
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Hizmetkâr Liderlik ve Okul Kültürü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Öz   PDF
Mikail YALÇIN, Engin KARADAĞ
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 3 İl Eğitim Denetmenlerinin İletişim Becerileri ile Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Celal Teyyar UĞURLU, M Cevat YILDIRIM, Niyazi ÖZER, Mehmet SİNCAR, Kadir BEYCİOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 3 (2013) İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu Öz   PDF
Ali KIŞ
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları Öz   PDF   PDF (English)
Mehmet GÜLTEKİN, Emel GÜVEY AKTAY
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1 Öz   PDF
SAADETTİN ŞAHİNER, ALİ ARSLAN
 
Toplam 250 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.