Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Sanat Eğitiminde Nesne Kavramı ve Nesne Olarak Seçilen Sandalyenin Sanatçıların Yapıtlarında Mekânla Ele Alınış Biçimleri Öz   PDF
Aylin Beyoğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Sanata İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi Öz
Abdullah Ayaydın, Mehmet Kayhan Kurtuldu, Bihter Akyol Dayı
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 Sınıf Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Tuncay DİLCİ, Tuğba BABACAN
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Öz   PDF
Soner POLAT, Özlem APAK, Murat AKDAĞ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları Öz   PDF   PDF (English)
İlhan ERDEM, Ferat YILMAZ, Eyüp BOZKURT
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları Öz   PDF
Ayten Pınar BAL
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları Öz   PDF   PDF (English)
Emine Seda KOÇ
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme Öz   PDF
Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN, Güney HACIÖMEROĞLU
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Öz   PDF
Mehmet Nuri Gömleksiz, Emine Kübra Fidan
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz
Özcan PALAVAN
 
Cilt 14, Sayı 3 (2013) Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliğine İlişkin Farkındalık Düzeyleri (İzmir İli Örneği) Öz   PDF
Püren ÜZÜM, Mehmet Durdu KARSLI
 
Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki? Öz   PDF
Emine Babaoğlan, Kübra Korkut
 
Cilt 16, Sayı 3 (2015) Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri Öz   PDF
Ruhan KARADAĞ
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet TEYFUR
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 13 SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Özcan Sezer
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sosyal Bilgiler Dersinde Müze ile Eğitimin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği Öz   PDF
Şule EGÜZ, Alper KESTEN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ve Akademisyenlerinin Tartışmalı Konuların Öğretimi ile İlgili Görüşleri Öz   PDF
Nihal BALOGLU UGURLU, Aylin DOĞAN
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği) Öz   PDF
Ali AKSU, Nejat İRA, Fatma ÇEK
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Student Teachers? Beliefs about Teaching and Their Sense of Self Efficacy: A Descriptive and Comparative Analysis Öz   PDF
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, S Nihat ŞAD
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Teacher Education: Science or Art? Öz   PDF
Mira KARNIELI
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Teaching Styles of Teacher Educators and Their Use of ICT Öz   PDF
Ed SMEETS, Hans van GENNIP, Carolien van RENS
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) The Application of Lesson Study in Teaching English as a Foreign Language Öz
Abdullah Coşkun
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children Öz
Belgin Arslan Cansever
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) The Effect Of The Mobile Learning Method On The Teaching Of Milankovitch Cycles Öz
Sibel GURBUZOGLU YALMANCI
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 The Role of Intercultural Competence in Foreign Language Teaching Öz   PDF
Derin ATAY, Gökçe KURT, Zeynep ÇAMLIBEL, Pınar ERSIN
 
Toplam 250 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.